PERFORMING TEAMS: NIET VANZELFSPREKEND ! 


Goede samenwerking en het voortvarend realiseren van doelen binnen een team zijn niet vanzelfsprekend. Sterker nog: de prestaties van een goed functionerend team worden uitgebreid toegelicht maar over minder goed functionerende teams of falende teams wordt liever niet gesproken. Hoe herken je een slecht functionerend team en op welke manier kun je dit weer omdraaien? 

Als teamleider, leidinggevende of manager heb je vast al eens kennis gemaakt met één van onderstaande indicatoren voor slecht functionerende teams:

 • Er wordt geklaagd over elkaar
 •  Vanzelfsprekendheden worden nauwelijks ter discussie gesteld
 •  Teamleden weten van elkaar niet wat ze doen en waarom
 • Teamleden delegeren terug naar jou als leidinggevende, je moet alles zelf doen
 •  Besluitvorming is moeizaam en kent onvoldoende draagvlak
 •  Kwaliteit en efficiency laat te wensen over
 •  Conflicten liggen voortdurend op de loer en gevoeligheden zijn groot

 ER IS ALTIJD VERBORGEN ENERGIE VOOR VERANDERING !

Het kan voelen als trekken aan een dood paard. De ervaring leert dat als je echt aan de slag gaat met deze teams, er toch altijd nog energie vrij gemaakt kan worden en mensen willen bewegen. Mensen willen eenvoudigweg liever succesvol zijn! Dus achter cynisme, onverschilligheid en gelatenheid zit vaak nog betrokkenheid

Atmaram brengt de boel weer in beweging, zorgt voor commotie, reuring, deining en tumult. Dit doen we aan de hand van een zestal principes voor Teamwerk:

 • Transparantie: Maak (alle) informatie beschikbaar voor iedereen, tenzij er reden is voor vertrouwelijkheid
 • Gelijkwaardigheid: betrek mensen bij het maken en bijstellen van afspraken die hen raken  
 • Consent: Geef, zoek en integreer bezwaren tegen beslissingen en acties
 • Effectiviteit: investeer alleen tijd in die dingen die je dichter brengen bij het bereiken van je doelen
 •  Accountability: reageer wanneer iets nodig is, doe waarmee je hebt ingestemd en neem verantwoordelijkheid
 • Continue verbeteren: leer proefondervindelijk en breng continue kleine veranderingen en verbeteringen aan  

VAN STRUGGLE NAAR FLOW  


Atmaram is gespecialiseerd in het transformeren van minder goed functionerende en falende teams. Of het nu gaat om een team in de productie, een projectteam, een managementteam of welk soort team dan ook. 

Atmaram heeft een enorme toolbox aan instrumenten. In de Team Performance worden persoonlijkheidsvragenlijsten ingezet om sneller inzicht te krijgen in de teamleden, hun kwaliteiten en valkuilen. De kracht van doorvragen, NLP & Conflictbemiddelingstechnieken wordt gebruikt om te komen tot structurele en op termijn blijvende verbetering van de Team Performance. Atmaram kan ook individuele coachingstrajecten aanbieden als aanvulling op de Team Performance.

Wilt u ook met uw team(s) aan de slag? Neem vrijblijvend contact met ons op!

>