Atmaram verzorgt een adviesfunctie op het vakgebied  Management & Organisatie en Mensen & Cultuur voor zowel profit als non-profit organisaties. De kracht van Atmaram bestaat niet alleen uit de jarenlange ervaring maar ook de up-to-date vakkennis en een frisse onbevooroordeelde blik.

Veel bedrijven hebben geen afdeling P & O/HRM, maar krijgen wel steeds vaker te maken met situaties waar kennis op dit vlak gewenst is.

Bij Atmaram kunt u precies de  door u gewenste hoeveelheid kennis en expertise in huis halen.

Een langere periode een aantal dagdelen per week, voor een specifiek project of gewoon als zich een situatie voordoet waarover u wilt kunnen sparren. 

HRM is in onze visie geen doel op zich maar ondersteunend aan de doelstellingen van een organisatie. Wij streven naar heldere organisatiedoelen en een daarop afgestemd HRM-beleid. Aan de hand van een pragmatische en creatieve aanpak wordt vervolgens aan meetbare resultaten gewerkt.

HRM ONDERSTEUNING VAN ATMARAM

HR Interim Management

" Als de wind van verandering waait, kun je muren bouwen of windmolens!" Het kan zijn dat het bedrijf veranderingen wil doorvoeren, een andere wind zijn in de markt, wetgeving of bijvoorbeeld een manager die vertrekt. Situaties waarin een externe Interim Manager de gewenste versnelling en vernieuwing kan brengen ..... 

 HR beleid en - instrumenten

Bent u van mening dat de kwaliteit van uw medewerkers bepalend zijn voor het succes van uw bedrijf? Benut u al hun potentieel of ontwikkelt u dit als het tekort schiet? Heeft u de juiste instrumenten geïmplementeerd om met uw team bij te kunnen dragen aan de organisatie-doelstellingen?  Of kraakt het hier en daar....

Succes Scans

Atmaram Persoonlijheidstesten: voorspellers van succes! Met de juiste instrumenten stelt u op eenvoudige wijze vast of een medewerker de juiste competenties heeft om succesvol te kunnen zijn in een functie, past binnen de bedrijfscultuur, conflicten creëert of uit de weg gaat etc....  

Advies op maat

Kent u het ook? Het onbestendige gevoel van “het moet toch ook anders kunnen” of “dit vraagt om een andere aanpak” of “ik wil betere resultaten bereiken". U weet en voelt dat het anders kan maar er zijn zoveel factoren die het resultaat bepalen dat u niet meer precies weet waar te beginnen…

 Coaching

Vaak weet je niet waarom je dingen doet zoals je ze doet. Een veel gehoord excuus is ‘Zo zit ik nu eenmaal in elkaar’. Hier kom je echter niet mee weg wanneer je jezelf verder wilt ontwikkelen en beter wilt presteren. Persoonlijke ontwikkeling is een zoektocht. Een roadtrip, waarbij je op weg gaat, zonder precies te weten wat je onderweg staat te wachten. In de persoonlijke coaching ga ik samen met jou op zoek naar de antwoorden op vragen als …

Trainingen

Bij specifieke vraagstukken leiden standaardoplossingen zelden tot het gewenste resultaat.                                                      Atmaram ontwikkelt maatwerk workshops en trainingen die precies zijn toegesneden op uw doelstelling, de specifieke kenmerken van uw bedrijf, de afdeling of het team dat u voor ogen heeft...

HR INTERIM MANAGEMENT

Tijdelijke oplossing met structurele resultaten!

" Als de wind van verandering waait, kun je muren bouwen of windmolens!" Het kan zijn dat het bedrijf veranderingen wil doorvoeren, een andere wind zijn in de markt, wetgeving of bijvoorbeeld een manager die vertrekt. Situaties waarin een externe Interim Manager de gewenste versnelling en vernieuwing kan brengen ..... 

De meeste veranderingen zult u in uw organisatie zelf heel goed kunnen leiden. Maar er zijn ook situaties waarin het goed is een externe interim-manager in te schakelen.

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:

 • na het vetrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
 • de huidige manager langdurig ziek is
 • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
 • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

 • Bij reorganisatie en/of veranderingsprocessen omdat:

 • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden 
 • er nieuwe bedrijfsactiviteiten worden gestart
 • gewenste veranderingsprocessen begeleid en doorgevoerd moeten worden
 • bedrijfsonderdelen gesaneerd gaan worden
 • de bedrijfsresultaten verbetert moeten worden
 • er een crisissituatie is
 •  


  Interim Management heeft voordelen!


  Interim-management heeft als voordeel dat de interim manager minder verbonden is met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom onbevooroordeeld kan kijken en makkelijker moeilijke beslissingen kan nemen.  

  Atmaram biedt concrete oplossingen wanneer u worstelt met een probleem op het gebied van Management & Organisatie en Mensen & Cultuur.  Het onbesprokene bespreekbaar maken en de vanzelfsprekendheid ter discussie stellen daar ligt de kracht.

  Kernvraag is wat de Interim Manager van Atmaram moet achter laten als hij vertrekt? Atmaram is tevreden als uw organisatie verder kan en er structurele oplossingen zijn gevonden. Aan Atmaram heeft u een partner in business

  Atmaram brengt inspiratie door het scheppen van de condities waarmee uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen en hun leervermogen versterken. Dit brengt uw organisatie in de gewenste stroomversnelling naar meer succes!

  Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen of direct contact met ons opnemen.

  HR BELEID EN - INSTRUMENTEN

  Bent u van mening dat de kwaliteit van uw medewerkers bepalend zijn voor het succes van uw bedrijf? Benut u al hun potentieel of ontwikkelt u dit als het tekort schiet? Heeft u de juiste instrumenten geïmplementeerd om met uw team bij te kunnen dragen aan de organisatie-doelstellingen?  Of kraakt het hier en daar....  

  Atmaram versterkt uw organisatie door het HR beleid en instrumenten aan te laten sluiten op de organisatie-doelstellingen. Maar al te vaak ervaren wij dat HR beleid en - instrumenten niet of onvoldoende zijn ontwikkelt of niet in lijn zijn met de strategie en doelstellingen van het bedrijf. Het is als water naar de zee dragen. U als ondernemer, uw management en uw medewerkers raken gefrustreerd en dat uit zich in de resultaten en de sfeer. Kansen blijven liggen en een voedingsbodem voor conflicten ontstaat.

  HR beleid en instrumenten zijn een essentieel hulpmiddel om de samwenwerking van mensen in organisaties te regelen en te stimuleren.  Het zijn gereedschappen in een werkplaats. De juiste combinatie, afhankelijk van de fase van ontwikkeling van uw bedrijf of uitdagingen in de markt, van instrumenten geeft u een beduidend concurrentievoordel en helpt om gewenste veranderingen of vernieuwingen door te kunnen voeren. Zo blijft uw organisatie in ontwikkeling en daarmee toekomstbestendig!

  Atmaram helpt u graag met:

 • het formuleren van strategisch en pro-actief HRM-beleid 
 • de positionering van de afdeling HRM binnen de organisatie 
 • het doorlichten van HRM-werkprocessen en beheersactiviteiten 
 • inrichting HRM-functie  
 • het werken aan de ontwikkeling van medewerkers vanuit het concept van de persoonlijke verantwoordelijkheid 
 • het inregelen van de HRM-beleidscyclus
 • Naast bovenstaande, tactisch/strategische HRM-activiteiten, bieden wij ook ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en de uitvoering van diverse HRM-instrumenten

 • Functiewaardering
 • Functie- en competentieprofielen
 • Belonen
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Beoordelen
 • Functionerings- en POP cyclus
 • Werving & Selectie
 • (Collectief) Ontslag
 • Reorganisaties
 • Verzuimbegeleiding
 • Personeelshandboek
 • Mobiliteit
 • Management Development
 • Cultuurmanagement
 •  Beleid ongewenste omgangsvormen
 • SUCCES SCANS

  Atmaram Persoonlijheidstesten: voorspellers van succes! Met de juiste instrumenten stelt u op eenvoudige wijze vast of een medewerker de juiste competenties heeft om succesvol te kunnen zijn in een functie, past binnen de bedrijfscultuur, conflicten creëert of uit de weg gaat etc.... 

  Kent u de nuances tussen succes en falen?

 • Wat maakt dat sommige mensen weerstand hebben tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?
 • Wat maakt dat bepaalde mensen makkelijke de leiding nemen en geven anderen er de voorkeur aan leiding te krijgen?
 • Wat maakt dat sommige mensen conflicten opzoeken en anderen deze vermijden?
 • Wat maakt dat de een innovatief is en de ander eerder kleine verbeteringen door voert?
 • Waarom zijn sommige mensen flexibel terwijl anderen hechten aan procedures? 
 • Persoonlijkheid van mensen beïnvloedt hun gedrag en dit bepaalt zowel de resultaten die gehaald worden als de wijze waarop. En dat laatste uit zich bijvoorbeeld in de manier van samenwerken.

  Als u een nieuwe medewerker aan neemt wilt u er toch zer van zijn dat het de juiste is? Of als u investeert in de ontwikkeling van uw medewerkers of iemand een promotie geeft, wilt u dat deze investeringen rendeert voor iedereen?

  Succes Scans die Atmaram gebruikt zijn:

  Wanneer een Succes Scan inzetten?

  Door het complete aanbod zijn de succes scans breed toepasbaar bij onder andere:

 • Werving- en selectievraagstukken  
 • Management-, personeels-, en talentontwikkeling  
 • Persoonlijke ontwikkeling en coaching   
 • Conflictmanagement    
 • Teambuilding en - coaching
 • Outplacementbegeleiding
 • Verzuimpreventie
 • Promotie-vragen
 • Online, dus snel en gemakkelijk!

  De Succes Scans van Atmaram zijn allemaal online beschikbaar en dus snel inzetbaar. 

  Na een gedegen analyse van de resultaten in relatie tot de gestelde vraag, vindt de terugkoppeling van de resultaten altijd plaats tijdens een persoonlijk gesprek. 

  Wilt u vrijblijvend meer informatie? Bel dan voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met Atmaram of vul het contactformulier in.

  ADVIES OP MAAT


  Kent u het ook? Het onbestendige gevoel van “het moet toch ook anders kunnen” of “dit vraagt om een andere aanpak” of “ik wil betere resultaten bereiken". U weet en voelt dat het anders kan maar er zijn zoveel factoren die het resultaat bepalen dat u niet meer precies weet waar te beginnen…

  We leven in een exponentiële tijd, veranderingen gaan razendsnel. Wat heeft u nodig om ook over 5 jaar nog succesvol te kunnen zijn? Op welke manier hebben de ontwikkelingen impact op uw bedrijf en de continuïteit daarvan?

  • Zorgt u als ondernemer ervoor dat u snel kunt inspelen op kansen in de markt en mogelijke risico’s beperkt?
  • Wat is ervoor nodig om daarbij niet gehinderd te worden door uw interne organisatie?
  • Op welke manier houdt u uw interne organisatie flexibel zodat zij snel mee kan bewegen bij de veranderingen die zich continue aandienen?
  • Weten uw medewerkers aan welke kant van het veld ze staan ofwel volgens welke strategie en met welke tactiek gespeeld wordt?
  • Besteed u kwalitatief voldoende tijd aan uw visie- en strategieontwikkeling?

  Expertise van Atmaram:

 • Conflictbemiddeling / Mediationhet  
 • HR Interim Management  
 • Individuele - en Teamcoaching 
 • Ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en borgen van concrete HRM-oplossingen en - interventies   
 • Ontwikkelen en uitvoeren van (cultuur) veranderingsprocessen 
 • Succesvol organiseren van reorganisaties
 • Geven van prikkelende trainingen en workshops
 • Atmaram biedt u hierbij daadkrachtige ondersteuning. In overleg met u begeleidt Atmaram het gehele proces van A tot Z. Van visie naar resultaat en van ontwerp tot en met de uitvoering en borging.

  Bent u op zoek en wenst u maatwerk? Bel dan voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met Atmaram of vul het contactformulier in.

  COACHING

  Wordt nog aangevuld

  Enter your text here...

  TRAININGEN

  Wordt nog gevuld

  >