organisatie adviesbureau Atmaram

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten per sector

Bouwsector:

 • Coachingstraject van de beide “kinderen” die het familiebedrijf binnen twee jaar overnemen.

Agrarische sector:

 • Aanbrengen van structuur in het bedrijf in nauwe samenwerking met de eigenaar. Het betreft hier management- en stuurinformatie, optimalisering van het offerteproces en gebruik algemene voorwaarden, coaching ondernemer, vormgeving basis personeelsbeleid.

 • Ondersteunen van de eigenaar om meer op afstand het bedrijf te leiden. Inrichten beoordelings- en bonusregeling management alsmede de bijbehorende managementinstructie. Het coachen van de managers van twee business units tot zelfstandige eindverantwoordelijke managers. Het SMART maken van afspraken, training projectmatig werken en Wet Verbetering Poortwachter.

Dienstverlening:

 • Werving en selectie secretaresse

 • Coachen bewonersvereniging (10 leden), professionaliseren van zowel het individuele als groepsfunctioneren en het verbeteren van de samenwerking met de woningcorporatie. Deelname werkgroep Participatiestatuut.

 • Verzorgen van trainingen op het gebied van Personeelsmanagement en Management en Organisatie voor de aangesloten ondernemers van een bankcoöperatie.

 • Advocatenkantoor: Opstellen HRM-beleid en ontwikkelen c.q. verbeteren van de bijbehorende personeelsinstrumenten. Geven van workshops POP- en functioneringsgesprekken, voeren van beoordelingsgesprekken, begeleiden heisessie Partners

Industriële sector:

 • Vorm geven aan de gewenste cultuur, startend met een SWOT-analyse van de organisatie en de toekomstvisie van de ondernemer. Ontwikkelen tools om de gewenste ontwikkelingen te bereiken.

 • Coachen van het leidinggevende team (5 medewerkers) van de organisatie, verbeteren samenwerking en professionaliteit.

 • Bedrijf ontstaan door recente MBO, begeleiden in verdere ontwikkeling, juiste man/vrouw op de juiste plaats. Vormgeving en mede uitvoering geven aan gefaseerd plan om toekomstige doelstellingen te bereiken.

 • Diverse HRM-opdrachten in meer uitvoerende zin, ontslagzaken, werving en selectie, ziekteverzuimbegeleiding etc..

 

Zorgsector:

 1. Instelling voor intramurale en extramurale zorg:

 • Leiding geven aan het HRM-team bestaande uit ruim 25 medewerkers verdeelt over de navolgende functies: personeelsadministratie en – secretariaat, personeels- en opleidingsfunctionarissen, bedrijfsverpleegkundigen en arbofunctionaris;

 • Projectleider traject cultuurverandering en competentiemanagement (in dit project werd samen gewerkt met TNO Management Consultants).

 • Vormgeven en realiseren verdere professionalisering P & O afdeling, van volgend en beheersmatig naar proactieve sparringpartner voor alle managementlagen. Herstructurering van de afdeling zowel wat betreft de structuur als ook de personele bezetting, ontwikkelen HRM-beleid en bijbehorend instrumentarium.

 1. Participatieraad WMO:

 • Ondersteuning geven bij de beleidsontwikkeling en de vastlegging van het gekozen beleid.

 • Het lezen van Raadsstukken en deze koppelen aan het beleid van de Participatieraad Deurne.

 • Het voorbereiden, bijwonen en uitwerken van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, Dagelijks Bestuur met Ambtenaren en vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

 • Anticiperen op ontwikkelingen (beleid) en deze proactief inbrengen in het Dagelijks Bestuur.

 

Handel, distributie en transport:

 • In kaart brengen noodzakelijke en gewenste competenties van het topmanagement en het middenkader. Screenen van de huidige bezetting en komen tot de juiste man/vrouw op de juiste plaats, coachen van huidige bezetting, verzorgen Werving & Selectie nieuw management en begeleiding outplacement en ontslagsituaties.

 • Initiëren en implementeren van het project om de organisatie een aantrekkelijke werkgever te laten zijn zodat in een krappe arbeidsmarkt voldoende en competente medewerkers kunnen worden aangetrokken en er sprake is van binden en boeien van de eigen medewerkers.

 • Vervangen van de HRM-manager wegens ziekte.

 • Ontwikkelen van een HRM-visie en -beleid dat aansluit bij de groei en ontwikkelingen vande organisatie. Implementatie van de plannen zodat de afdeling HRM ondersteunend en faciliterend is ten aanzien van de organisatiedoelstellingen.

 • Professionaliseren, structureren en optimalisering van de afdeling HRM.

 

 

 
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com