organisatie adviesbureau Atmaram

Referenties

Goorts & Coppens Advocaten is een zeer snel groeiend advocatenkantoor met kantoren in Helmond, Roermond en Deurne (www.gca.nl). Wij hebben enorm geïnvesteerd in de professionalisering van de organisatie van ons kantoor.Bij een dienstverlener draait het om de mensen, die de diensten mogen verlenen. De mensen binnen GCA zijn het belangrijkste kapitaal.

Ik kwam Annerie van der Sterre vorig jaar weer tegen. Haar krachtige uitstraling en haar visie waren voor mij aanleiding om Atmaram te betrekken bij de vormgeving en implementatie van het HRM-beleid binnen GCA. Betrouwbaar…professioneel….no nonsens… zeggen waar het op staat….gedreven…. Dit zijn de kernwoorden, waarmee ik Annerie van der Sterre typeer. Haar mensgedreven aanpak sluit zeer goed aan bij de keuze die GCA gemaakt heeft ten aanzien van de wijze waarop wij het kantoor verder willen laten ontwikkelen en groeien. Afspraken worden nagekomen en het klikt. Ik ben erg tevreden over onze samenwerking.

Guido Goorts
Partner

Bij Goorts & Coppens Advocaten staat kwaliteit erg hoog in het vaandel. Bij een professionele organisatie hoort een professioneel HRM beleid. Eind vorig jaar gingen wij op zoek naar een externe sparringspartner op HRM gebied. Wij hebben toen gekozen voor Annerie omdat ze zeer veel kennis heeft van de materie en een echt mensenmens is. Ze is zo energiek en altijd bereid een stapje harder te lopen als dat nodig is. Wij zijn dan ook zeer positief over de samenwerking.

Jolanda Wind
Manager Backoffice

Fine Press Technics is een professionele, ‘leane’-organisatie met circa 40 medewerkers. Met die grootte hebben wij vanzelfsprekend geen eigen HRM professional in dienst. Toch dienen zich met enige regelmaat HRM-vraagstukken aan die baat hebben bij inzet van meer dan alleen ons eigen boerenverstand op dit gebied.

Annerie v.d. Sterre brengt in zulke situaties een grote hoeveelheid, zeer praktische, ervaring in. Je kunt onmiddellijk aan haar merken dat ze vele jaren in het hart van bedrijven heeft geopereerd, met operationele verantwoordelijkheden. Dat betekent dat ze trefzeker de balans vindt tussen bedrijfsbelang en het belang en de omstandigheden van de medewerker(s). Ze denkt daarin onafhankelijk en communiceert met open vizier, naar alle belanghebbenden. Daarmee wint ze snel vertrouwen.

In een veranderingstraject handel je als ondernemer vanuit bedrijfsdoelstellingen, zoals het vergroten van flexibiliteit of leverbetrouwbaarheid. Het organiseren van de ‘harde’ randvoorwaarden daarvoor lukt meestal wel: de juiste machines, goede ICT, enz. Maar het succes kan uiteindelijk niet behaald worden als er geen perfecte aansluiting is van de ‘softtools’ oftewel de medewerkers. En dan meer specifiek: hun kunde, hun mentaliteit en hun gezamenlijke cultuur. Daarbij heeft het geen zin om zoete broodjes te bakken, maar er moet wel oog zijn voor ieders (on)mogelijkheden.

In onze ervaring kiest Annerie daarbij in de eerste plaats voor duidelijkheid. Waar staan we nu en waar moeten we naar toe? Ze begint met zekerstellen dat de leidinggevende dat helder heeft. Zo nodig helpt ze daarbij, vooral door het blijven stellen van relevante vragen. Ze zal niet beginnen aan trajecten met medewerkers zolang het bedrijf, of de leidinggevende, onvoldoende voor ogen heeft wat er eigenlijk moet gebeuren. Dat klinkt banaal, maar in de praktijk beginnen te veel managers aan veranderingen ergens middenin, zonder analyse en zonder concreet doel.

Ook in het traject met medewerkers komt die duidelijkheid bij haar op de eerste plaats. Dus: wat is het doel en wat is de consequentie als dit niet gehaald wordt? Er kan geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Maar afspraken moeten van beide kanten worden nagekomen, door medewerker en leidinggevende, om resultaat te kunnen behalen. Ook hierin is Annerie’s onafhankelijke opstelling van groot belang.

Samenvattend: in onze ervaring combineert Annerie snelheid van handelen met zorgvuldigheid. Ze heeft daarvoor de kennis en de ervaring, met in aanvulling daarop een goed netwerk voor specialistische kwesties. Voor ons betekent dat, dat we ons intern kunnen beperken tot de gebruikelijke personeelszaken. In het vertrouwen dat we kunnen opschakelen naar een hoger HRM niveau wanneer dat nodig is.


Woningcorporaties staan de laatste jaren in het brandpunt van de politieke belangstelling. Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering van onze instelling. Financieel economisch maar ook in de omgang met onze klanten, de huurders van de woningen. In een nieuwe overlegwet is de participatie van deze huurders in het beleid en uitvoering van de corporaties geregeld. In prachtige woorden is omgeschreven hoe het nu allemaal wel zou moeten. Maar dan komt de lastige praktijk om hier invulling aan te geven. Gelukkig heeft Atmaram in de persoon van Annerie ons huurders en organisatie ons daarbij geholpen. Door haar inzet hebben we samen de participatie invulling kunnen geven op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Ger de Wilde
Algemeen Directeur Woonpartners.

www.woonpartners.nlAls voorzitter van een van de grootste huurdersverenigingen van Nederland heb ik eind 2006 Annerie van der Sterre leren kennen. Ik vond dat onze bewonersraad als los zand aan elkaar hing en heb haar op advies van een derde in de arm genomen. De eerste kennismaking met HR-leden vond in januari 2007 plaats. Hierna volgde een reeks van individuele gesprekken plaats. Hierbij viel haar op dat veel van de leden eigen ideeën hadden over het functioneren van de bewonersraad, de meesten kwamen eens in de zoveel tijd naar de vergadering voor een gezellig samenzijn. Dit terwijl de Huurdersraad (zoals de bewonersraad tegenwoordig heet) een daadwerkelijke klankbordfunctie heeft waarin wensen en voornemens van de directie van de corporatie gewikt en gewogen moeten worden. Waarbij de standpunten van de directie lang niet altijd, zoals voorheen, voor zoete koek aangenomen mogen worden. Zij zag kans om de huurdersraadleden op één lijn te krijgen in hun poging gesprekspartners namens alle huurders met de directie te zijn. Onze vereniging heeft nu een hele metamorfose ondergaan, ook omdat inmiddels de doelstelling van ons geheel veranderd zijn. Wij werken nu niet alleen maar als klankbord voor de directie maar ook gesprekspartners van bewonerscommissies in heel Helmond, als overleg partners in verschillende overlegorganen in en buiten Helmond. Niet dat de huurdersraadleden nu wel altijd op één lijn zitten, het zijn en blijven ook nog mensen.
Annerie heeft ons en de directie van Woonpartners begeleid naar een nieuwe participatie-overeenkomst op basis van de nieuwe Overleg Wet Huurders Verhuurders van 1 januari 2009. Dit in samenwerking met de opbouwwerker op Volkshuisvestelijk gebied in Helmond, Leo Litjes. Hiermee waren wij de eerste in Nederland op basis van die nieuwe wet.
Annerie beschikt over:

  • een snelle en goede dossierkennis
  • een doorzettingsvermogen
  • een goede standvastigheid
  • een bindend vermogen
  • een goed analytisch vermogen
  • een goed vermogen om afspraken goed op papier te zetten.

Kortom met Annerie, als eigenaresse van ATMARAM, is het goed werken zowel op korte als lange termijn.


www.hbv-wp.nlKenmerkend voor het werk van Annerie van der Sterre is haar vermogen om HR-issues niet alleen te signaleren en benoemen, maar ook concreet op te lossen. Hierbij weet zij de belangen van betrokkenen zodanig op waarde te schatten, dat een voor alle partijen werkbare oplossing ontstaat. Ze beschikt over een uitgebreide theoretische kennis en praktische ervaring en weet hiervan goed gebruik te maken. De door haar gebruikte Predictive Index is een waardevolle tool voor selectie van medewerkers en hun verdere loopbaanbegeleiding. Ook op het persoonlijk vlak is het een genoegen om met Annerie te mogen werken.

Jean-Pierre Bakker
Directeur
NewCo-Europe B.V. (voorheen CEO EDCO)

www.edco.nlHartelijk dank voor de uitnodiging om, ten behoeve van jouw nieuwe website, in het kort toelichting te mogen geven aangaande onze samenwerking namens de nog informele “WDH Bronneberg Alliance” bedrijvengroep bestaande uit MBH Bronneberg & Jegerings, WDH Bronneberg Parts & Service en WDH Machinefabriek. Tevens horen hier nog bij de twee Duitse verkooporganisaties Bronneberg Deutschland GmbH & BPS GmbH
Met het oog op de expansie welke de “WDH Bronneberg Alliance” in zeer korte tijd heeft gerealiseerd en een personeelsbestand van inmiddels ruim 60 medewerkers is er uiteraard behoefte geweest aan een daadkrachtige begeleiding waar het de HRM vraagstukken betreft. De “no-nonsense” benadering zoals door Annerie van der Sterre wordt gehanteerd spreekt ons uitermate aan. Wij hebben dan ook al vele vraagstukken op het gebied van werving & selectie, begeleiding en coaching succesvol richting kunnen geven en wij vertrouwen er ten volste op deze lijn samen met Annerie naar de toekomst toe door te kunnen trekken.


www.bronneberg.nl
www.wdh.nl
www.wdh-bronneberg.nl
www.bronneberg.de

 
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com