organisatie adviesbureau Atmaram

Teamcoaching

Goede samenwerking binnen een team komt niet vanzelf. Open communicatie, overeenstemming over werkafspraken, duidelijkheid over de taken en onderlinge verhoudingen zijn daarvoor noodzakelijk.
Verbetering van teamprestaties is geen exacte wetenschap. Of het nu gaat om een sportteam, een projectteam, een managementteam, een productieteam of welk soort team dan ook, teamcoaching gaat over mensen en die zijn niet altijd even voorspelbaar. Bij Atmaram verstaan we de kunst om naar mensen en teams te kijken en te zien waar het vloeit en waar het vastloopt. Vervolgens plegen we adequate interventies om talenten en potentie te benutten en blokkades te verhelpen. Zo zorgen wij voor betere communicatie en samenwerking in teams.
Van het samenstellen van een nieuw team tot het vlottrekken van een vastgelopen team. Wij zorgen voor resultaat door een betere communicatie en betere samenwerking binnen teams. Het volgende hebben wij u te bieden:

1. Teamanalyse
De teamanalyse is een instrument wat handvatten verschaft om de samenwerking binnen bestaande teams te optimaliseren, vastgelopen teams opnieuw in beweging te krijgen of nieuw gevormde (project)teams een goede start te geven door deze adequaat samen te stellen.

Inzicht in de individuele behoeften, kwaliteiten en beperkingen is essentieel om de dynamiek binnen een team te kunnen begrijpen. Hoe beweegt dit team, hoe reageert het op de omgeving, hoe gaat het om met druk, hoe flexibel gaat het om met veranderingen. Deze inzichten maken het mogelijk interventies te plegen om de effectiviteit van het team te versnellen en de kans op resultaten te verhogen. Wij voeren teamanalyses uit, waarbij in korte tijd de dynamiek van een team zichtbaar wordt en handvatten worden aangereikt om interventies te plegen.

Werkwijze:
De teamanalyse begint met een intakegesprek, om de analyse zo specifiek mogelijk te kunnen maken. De teamanalyse zelf duurt 1 dag. Na de analysedag wordt alle verkregen informatie en beeldmateriaal gebruikt als input voor een schriftelijke rapportage, welke in een gesprek mondeling wordt toegelicht.


2. Workshop Teambuilding

(1 dag)Binnen deze workshop wordt op speelse wijze de effectiviteit en samenwerking binnen teams verhoogd en worden de belangrijkste aspecten van teamwork bespreekbaar gemaakt:

  • Wat is onze bijdrage aan het geheel?
  • Wat zijn nu eigenlijk onze belangrijkste doelen?
  • Hoe hebben we de taken en rollen verdeeld?
  • Hoe zien we elkaar?
3. Teamcoaching

Team Coaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team zodat zij kwalitatief betere prestaties kunnen realiseren, beter leren en zich beter ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een (kortdurend)teamcoachingstraject.

Maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid en spanning is teamcoaching een aanrader. Dit zijn vaak lastige fasen die ieder liever vermijdt, maar die met behulp van teamcoaching weer vlot getrokken kunnen worden.
We werken met de teamleden en de manager(s) aan de communicatieve- en coachingsvaardigheden met als doelstelling het versterken van de onderlinge relaties, de samenwerking en de prestaties.

Randvoorwaarde voor succes is een gezamenlijke aanpak.
Verbetering van teamprestaties vraagt dat de leiding steeds blijft anticiperen en sturen. De leider is immers ook onderdeel van het team. Samen met de leiding begeleiden we dat proces en plegen we interventies. Het voordeel van deze procesmatige aanpak is dat we na iedere interventiestap evalueren, waardoor u als opdrachtgever constant de regie houdt over het proces.

 
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com