organisatie adviesbureau Atmaram

Personal Coaching

Inspirerend, doeltreffend en effectief


Houden de volgende vragen u weleens bezig?

  • Hoe kan ik het menselijk kapitaal in mijn organisatie ten volle benutten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat het management (leidinggevenden) beter functioneert, de doelstellingen realiseert en de juiste keuzes maakt?
  • Hoe verminder ik het ziekteverzuim en kan ik het ook voor zijn?
  • Op welke manier kan ik goede medewerkers aan mijn organisatie binden en hen ontwikkelingsmogelijkheden bieden?


Coaching is geschikt voor mensen die:

  • belemmeringen in hun functioneren ervaren of botsen met anderen in hun leef- of werkomgeving;
  • behoefte hebben aan verandering in het werk, het gevoel hebben dat hun carrière niet naar wens verloopt of actief streven naar persoonlijke ontwikkeling.

Kortom voor iedereen met levensvragen op het gebied van keuzeproblemen, conflicten, management, omgang met collega’s en de balans tussen werk en privé.

Coaching geeft mensen zelfinzicht in talenten, denkwijzen en de manier van handelen. Deze inzichten worden vertaald naar de te ontwikkelen vaardigheden en deze vaardigheden worden actief getraind tijdens de coaching. Het is een directe, effectieve manier om veel effectiever te worden.

Atmaram werkt resultaatgericht aan de hand van heldere en concrete doelen. Wanneer u uw coachingsvraag niet helder heeft, beschikt Atmaram over een managementtool om uw sterktes en zwaktes in kaart te brengen.

Startcondities voor een succesvolle coaching zijn: commitment, respect en integriteit. Wij hechten er veel waarde aan, dat de coachingskandidaat gemotiveerd is om aan de slag te gaan. En dat de organisatie hiervoor de ruimte en middelen biedt maar ook dat er een positieve interactie bestaat tussen de coachingskandidaat (coachee) en de coach, de zogenaamde ‘klik’ tussen mensen. Om dit te waarborgen voeren wij altijd een intakegesprek om de leervragen zo helder mogelijk te maken. Daarnaast biedt dit gesprek de mogelijkheid om na te gaan of de coach en coachee met elkaar in zee willen gaan.

Na het intakegesprek volgt een zogenaamd driegesprek tussen de coach, de coachee en de leidingggevende van de coachee. Dit om het coachingstraject zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk van de coachee en om betrokkenheid vanuit de organisatie te faciliteren. Vervolgens wordt een offerte opgesteld waarin werkwijze, leerdoelen en investering transparant uiteen worden gezet.

Meer weten? De bijlage geeft u aanvullende informatie over de verschillende fasen in het coachingstraject en de werkwijze van Atmaram. Natuurlijk kunt u ook altijd bellen zodat wij een afspraak met u plannen voor een gratis adviesgesprek.

 
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com